Világszerte elismert légtérfertőtlenítő, már hazánkban is!

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a C.S.Medical Kft.(a továbbiakban: C.S.Medical Kft.) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

1 Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a C.S.Medical Kft. arra tekintettel kezel, hogy: (i) Ön a weboldal látogatója https://virusjet.hu/ Weboldal), és/vagy (ii) Ön a Weboldal vásárlója (a
továbbiakban: Vásárló). A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a C.S.Medical Kft. nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

2 Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a C.S.Medical Kft. (székhelye:1171 Budapest, Strázsahegy utca 24., cégjegyzékszáma: 01-09-283873).

3 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Információgyűjtés

C.S.Medical Kft. információkat gyűjthet Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a C.S.Medical Kft vásárlója, és/vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

• Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk – amikor regisztrál a C.S.Medical Kft. webshopba kérni fogjuk kötelezően a nevét, lakcímét és az e-mail címét. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a C.S.Medical Kft. által szolgáltatások nyújtásához és/vagy az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön kapcsolatfelvételi preferenciáit, kommunikációs preferenciáit, biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat.

4 Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

• az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
• ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos adattovábbítás teljesítéséhez; vagy
• olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

5 Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

• az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
• az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve a ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);
• ügyfélszolgálat és fejlesztés;
• piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
• a csalás felderítése vagy megelőzése;
• Az Ön rendeléseinek feldolgozása érdekében.

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

Kommunikáció és marketing

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön C.S.Medical Kft. webshopnak vagy egyéb szolgáltatásoknak már meglévő felhasználója, és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek a webshop szolgáltatások megfelelő működéséhez. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja a www.csmedical.hu Weboldalon, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.

A leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:
– hello@virusjet.hu címre küldött e-mail üzenetben;
– a virusjet.hu Weboldalon keresztül;
– a (+36 30) 21-21-720-as telefonszámon;

6 Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

• Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a C.S.Medical Kf.-vel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak az Ön részére;
• C.S.Medical Kft. engedélyezett ügynökei, engedélyesei, szolgáltatói és/vagy alvállalkozói;
• Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a C.S.Medical Kft. társaságra/társaságokra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;
• Minden olyan személy, aki részére a C.S.Medical Kft. bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A C.S.Medical Kft. csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

7 Az adatkezelés időtartama

A C.S.Medical Kft. által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) a következő esetekben:

(1) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne regisztrált felhasználója lenni a C.S.Medical Kft. honlapjának; VAGY

(2) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó
interakciót követően.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 5 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

8 Cookie-k használata

A C.S.Medical Kft. sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a www.csmedical.hu Weboldalt. Ez lehetővé teszi a C.S.Medical Kft. számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban.

9 Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk

Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a C.S.Medical Kft. termékei iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A C.S.Medical Kft . nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a C.S.Medical Kft.

Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

10 Különleges megjegyzés – 18 évet be nem töltöttek számára

18 év alatti személyek a C.S.Medical Kft. weboldalán nem regisztrálhatnak.

11 Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a C.S.Medical Kft. a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a C.S.Medical Kft. szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

12 Az Ön adatai

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:
– hello@virusjet.hu címre küldött e-mail üzenetben;
– a virusjet.hu Weboldalon keresztül;
– a (+36 30) 21-21-720-as telefonszámon;

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a C.S.Medical Kft. részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.
Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu